Aktualności

Tematem przewodnim Forum III Wieku 2013 jest OBYWATEL SENIOR i poszukiwanie rozwiązań w związku ze zmianami demograficznymi oraz starzejącym się społeczeństwem w Europie. Pytania na które będą odpowiadać w debatach, panelach i spotkaniach mężowie stanu, politycy, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci z kraju i zagranicy dotyczyć będą m.in. polityki senioralnej, przygotowania się do życia na emeryturze, tworzenia otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, aktywności i samodzielności oraz poszanowania praw osób starszych.
To tematy szczególnie ważne w okresie kryzysu gospodarczego, które mogą  stać się także wyzwaniem dla elit politycznych i gospodarczych w kierunku rozwoju społecznego i gospodarczego, nowych miejsc pracy, godnego i bezpiecznego życia  w starszym wieku.
Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią ważny element  działań  w zakresie edukacji  i podtrzymania aktywności seniorów. Są animatorami wielu inicjatyw w środowiskach lokalnych, z udziałem seniorów, także we współpracy z młodym pokoleniem.
Forum III Wieku jako integralna część Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, zwanego Polskim Davos, gromadzi  corocznie ok. 200 liderów wielu organizacji i instytucji, uczelni wyższych oraz gości z kraju i za granicy.
Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.
Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum III Wieku:
www.forumtrzeciegowieku.pl

W celu wsparcia wiedzy seniorów-społeczników w obszarze możliwości współtworzenia lokalnych polityk publicznych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych - WRZOS w ramach programu ASOS przygotowała 5 eksperckich opracowań dotyczących uczestnictwa seniorów w życiu publicznym, w procesie kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Ekspertyzy:

  • Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych

 

  • Sytuacja osób starszych w kontekście doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

  • Systemowe rozwiązania na rzecz osób starszych w regionie warmińsko-mazurskim

 

  • Starość jest barwna – działania wzmacniające politykę senioralną

 

  • Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

 

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych - WRZOS  http://www.wrzos.org.pl/?id=326&m=8
Ponadto w dwunastu województwach, w których organizacje  pozarządowe aktywnie działają na rzecz osób starszych, zebrane zostały informacje na temat udziału seniorów w życiu publicznym – ich miejsca w zapisach wojewódzkich strategii, istnienia rad seniorów, programów na rzecz seniorów i innych ważnych inicjatyw realizowanych lokalnie.

Szanowni Państwo,Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana” w Nowym Sączu serdecznie zaprasza do udziału w cyklu “DEBATY KANEŃSKIE” - cykl czterech spotkań poświęconych tematyce społecznej, kształtujących obywatelską  odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość naszej Ojczyzny. Szczegółowy program znajduje się poniżej.

PROGRAM - KLIKNIJ

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż w dniu 14 sierpnia br. Komisja Certyfikująca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w składzie prof. dr hab. Zdzisława Zacłona – Przewodnicząca Komisji oraz Wojciech Nalepa – Sekretarz Komisji, po zakończeniu wizyty przyznała Złoty Certyfikat dla Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podczas wizyty Komisja Certyfikująca weryfikowała spełnienie standardów Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opisanych w publikacji pt. „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce”.
Po spotkaniu Przewodnicząca Komisji Certyfikującej poinformowała zebrany Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Sądeckiego UTW o przyznaniu Złotego Certyfikatu.

Zapraszamy do galerii zdjęć - KLIKNIJ

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie