Aktualności

W sobotę, 12 lipca br. na zaproszenie pani dr Alicji Derkowskiej, założycielki Zespołu Szkół Społecznych "Splot" w Nowym Sączu i Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, Wiesława Borczyk prezes Sądeckiego UTW uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą z Mołdawii - uczniami, studentami i absolwentami uczelni wyższych, którzy przyjechali do naszego miasta w ramach projektu „Dniestr, młodzież i demokracja” 

Są to młodzi, ambitni ludzie z trzynastu miejscowości, rejonu Ialoveni (pol. Jalowenii), oddalonego od Kiszyniowa, stolicy Mołdawii o ok. 10 km. Są aktywni, cenieni za inicjatywę i wkład pracy na rzecz środowiska lokalnego - mówiła Alicja Derkowska. - Zapoznajemy ich z działalnością trzeciego sektora w Nowym Sączu, żeby wiedzieli, co mogą zrobić u siebie, aby utrwalać demokrację w Republice Mołdawii i czynić życie mieszkańców lepszym.

W czasie prezentacji o działalności Sądeckiego UTW i współpracy sądeckich seniorów z młodym pokoleniem, goście z Mołdawii wykazali duże zainteresowanie tematem uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. Zadawali wiele pytań i mówili o tym, że w Mołdawii jest coraz więcej starszych ludzi, bo młodzi wyjeżdżają na studia i do pracy zagranicę. Szczególnie jest to poważny problem w małych miastach i na wsiach.

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej i miłej atmosferze. Młodzież z Mołdawii mówiła o swoich rodzicach i dziadkach, dla których chciałaby utworzyć takie organizacje jakie działają w Polsce i współpracować z osobami starszymi. Były też pytania, czy Sądecki UTW mógłby się podjąć współpracy przy organizacji UTW i klubów seniora w Mołdawii. Wiesława Borczyk zadeklarowała, że Sądecki UTW nie odmówi pomocy, bo mamy już wiele doświadczeń współpracy z polskimi UTW, które działają za granicą, a także pomagaliśmy utworzyć UTW w Stryju na Ukrainie.   

Pani dr Alicja Derkowska oraz anglistka Julie Boudreaux (tłumaczka) zadeklarowały także w ramach Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego współpracę z Sądeckim UTW i młodymi liderami NGO z Mołdawii.

W czasie wizyty studyjnej w Nowym Sączu młodzi Mołdawianie odwiedzili Stowarzyszenie Sursum Corda, Stowarzyszenie Nadzieja oraz Fundację Sądecką.

Reprezentacje 50 Uniwersytetów Trzeciego Wieku przyjechały do Krakowa w dniach 14-15 czerwca 2014 r., aby wziąć udział w I Ogólnopolskich Senioraliach, które zostały zorganizowane w ramach Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

Gościem honorowym był Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak – Kamysz, który powitał gości słowami: Seniorzy są ogromną wartością Polski, muszą na stałe wpisać się w strategię działania Polski w wymiarze zdrowotnym, kulturalnym, społecznym. Polska potrzebuje aktywnych seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku są marką Polski w Zjednoczonej Europie.

GALERIA - KLIKNIJ

Więcej o Senioraliach:

http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=12106

http://glosseniora.pl/news/2014/06/seniorzy-przejeli-klucze-do-miasta

http://www.tvp.info/15630882/starsze-pokolenie-przejelo-krakow-swietuje-senioralia

Wycieczka

06. 13. 2014

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zaprasza na wycieczkę autokarową

Miejsce: Słowacja, Bardejov - Bardejowskie Kupele, Stara Lubovna - Zamek

Termin: 27 lipca 2014 r (niedziela)

Koszt: 35 zł, dzieci 20 zł - dodatkowo: Bardejow - Bazylika 1 Euro, Zamek - normalny: 5 Euro, Emeryci po 60 roku : 3,4 Euro, młodzież do lat 19 2,5 Euro

Zbiórka uczestników: Nowy Sącz ul. Morawskiego godz. 6:15

Zapisy w Sekretariacie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18

Informacje dodatkowe: p. Wiesław Wcześny 519 862 447

Od 2 czerwca 2014r. trwają zapisy do Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  


W roku akademickim 2014/2015 seniorzy mogą wybrać jedną z czterech sekcji:

 

  • kulturoznawstwo - obejmuje m.in. zagadnienia związane z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedziny literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp.
     
  • medyczna i profilaktyki zdrowia - obejmuje m.in. zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania chorób.

  • geograficzno-przyrodnicza – obejmuje m.in. zagadnienia związane z warunkami geograficzno–przyrodniczymi i etnograficznymi Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala.

  • psychologiczna - obejmuje m.in. zagadnienia związane z psychologią osób w wieku 50+, aktywizacją ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę, lepszej komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dla nowo zapisanych członków prowadzimy zapisy na wakacyjne zajęcia takie jak:

- warsztaty psychologiczne

- warsztaty językoznawcze,

- warsztaty dziennikarskie,

- nordic walking,

- body ball,

- warsztaty prawne.


Kto może być Członkiem SUTW

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, będące w wieku przedemerytalnym, renciści, emeryci lub osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkające na terenie Miasta Nowego Sącza lub Powiatu Nowosądeckiego, chcące poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności zapraszamy do Sądeckiego UTW. 

Każda osoba przystępująca do Stowarzyszenia Sądecki UTW powinna:

 

  • czytelnie wypełnić i osobiście złożyć deklarację członka stowarzyszania oraz ankietę słuchacza w siedzibie Sądeckiego UTW,

  • dokonać wpłaty składki członkowskiej i opłat związanych z uczestnictwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

  • dostarczyć jedno zdjęcie do legitymacji Słuchacza Sądeckiego UTW.


Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Sądeckiego UTW ul. Jagiellońska 18 33-300 Nowy Sącz bądź pod numerem telefonu (18) 443-57-08

Serdecznie zapraszamy !!!

Na skróty

Biuletyn SUTW

Polecamy

Szukaj na stronie