Aktualności

W dniu 23 kwietnia br. słuchacze Sądeckiego UTW wzięli liczny udział w IV Seminarium „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”, zorganizowanym przez Fundację Sądecką. Tematem tegorocznego seminarium były „Choroby cywilizacyjne XXI w. – Metody leczenia oraz skuteczna profilaktyka”.

 

W seminarium udział wzięli wybitni naukowcy z zakresu medycyny, dyrektorzy szpitali i placówek medycznych, lekarze praktycy, a także urzędnicy odpowiedzialni za organizację służby zdrowia w Małopolsce.

 

Już od czterech lat wspólnie z Fundacją Sadecką, w ramach edukacji prozdrowotnej, Sądecki UTW jest partnerem w organizacji tych seminariów.  Słuchacze SUTW, głównie z sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia, licznie uczestniczyli w seminarium.

Regularne wykłady na temat profilaktyki zdrowia Sądecki UTW zainicjował i prowadzi w Nowym Sączu już od 2004 r., naszymi wykładowcami są znani specjaliści z Collegium Medicum UJ, Instytutu Zdrowia i Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ, lekarze - praktycy, dietetycy, rehabilitanci i inni. Z roku na rok rośnie zainteresowani Słuchaczy SUTW problematyką zdrowia, a sekcja medyczna liczy ponad 100 osób.

 

Komunikat

04. 22. 2015

UWAGA! Informujemy, że wykład dla Sekcji Geograficzno-Przyrodniczej w dniu 23 kwietnia br. odbędzie się o godz. 11:00 w sali im. Barbackiego w MCK Sokół (piętro wyżej nad salą Sichrawy).

"Po wiedzę i przyjaźń"

Senior nie musi rezygnować z możliwości poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy. Udowadniają to liderzy i słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ponad 500 placówkach w całej Polsce jest ich około 150 tysięcy. 

Rozmowa z Wiesławą Borczyk Prezesem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Markiem Szpunarem Prezesem Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie