Aktualności

Poradniki Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - krok po kroku oraz Zarządzanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku - krok po kroku opracowane i wydane  przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, w ramach projektu „Akademia Lidera UTW", dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS), zostały zamieszczone na Platformie EPALE Komisji Europejskiej.
http://ec.europa.eu/epale/pl/resource-centre

EPALE  to europejska e - platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Biblioteka materiałów EPALE to repozytorium materiałów, dzięki którym można  na bieżąco zapoznać się  z najnowszymi praktykami i dokumentami referencyjnymi z dziedziny edukacji dorosłych w Europie.

To wielkie wyróżnienie zarówno dla Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, jak i autorów oraz recenzentki ww. poradników, zamieszczonych na EPALE.

24 lutego Komisja Europejska opublikowała nowy wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI - Digital Economy and Society Index). Narzędzie prezentuje dla każdego kraju informacje dotyczące 5 aspektów: łączność, umiejętności cyfrowe, działania w internecie, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne. Krajem o najwyższym stopniu cyfryzacji w UE jest Dania. W stosunku do poprzedniego roku Polska poprawiła wyniki i przesunęła się o jedną pozycję liście krajów UE. Obecnie plasuje się na 23 miejscu.


Podsumowanie wyników w skali europejskiej można znaleźć w Komunikacie prasowym KE:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_pl.htm


Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi Polski (dane dostępne w języku angielskim)https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/poland

Zachęcamy do zarejestrowania się oraz korzystania z zasobów EPALE (elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) - pierwszej, ogólnoeuropejskiej, wielojęzycznej platformy internetowej skierowanej do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych: szkoleniowców, nauczycieli, decydentów, naukowców, wolontariuszy i innych osób zajmującym się tym obszarem.

Celem przyświecającym powstaniu Platformy jest podnoszenie jakości i doskonalenie oferty uczenia się dorosłych w Europie, budowanie solidnego, paneuropejskiego sektora uczenia się dorosłych oraz umożliwienie profesjonalistom i multiplikatorom ds. uczenia się dorosłych dotarcia do wszystkich dorosłych. Ponadto celem EPALE jest budowanie społeczności online wokół szerokiego zakresu użytecznych zasobów edukacyjnych, wiadomości, wydarzeń i narzędzi społecznościowych z dostępem do wysokiej jakości treści opracowywanych przez ekspertów i tłumaczonych na kluczowe języki.

EPALE skupia się na pięciu głównych tematach dotyczących edukacji dorosłych: wsparcie osoby uczącej się, środowisko uczenia się, umiejętności życiowe, jakość oraz polityki, strategie i finansowanie.

EPALE powstało z myślą o dorosłych osobach uczących się jako ostatecznych beneficjentach rozwoju sektora uczenia się dorosłych, czy to w środowisku formalnym czy pozaakademickim. Niemniej witryna skierowana jest do podmiotów oświatowych i organizatorów edukacji dorosłych, a nie do samych uczących się. Platforma jest ogólnodostępna i korzystać z niej można bezpłatnie. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Komisję Europejską z budżetu programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.

Na platformie EPALE znaleźć można następujące informacje:

a) Kalendarz wydarzeń – informacje o kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach, itp. organizowanych w Europie dla specjalistów w obszarze edukacji dorosłych;
b) Bibliotekę materiałów i opracowań na temat edukacji dorosłych;
c) Serwis informacyjny;
d) Biuletyn;
e) EPALE jest także narzędziem ułatwiającym poszukiwanie partnerów do projektów;
f) Glosariusz terminów związanych z edukacją dorosłych;
g) Blog poświęcony ważnym trendom w dziedzinie edukacji dorosłych
h) Tematyczne fora dyskusyjne.

Więcej informacji o EPALE:

http://ec.europa.eu/epale/pl/home-page

https://www.facebook.com/epalepolska

 

 

Wielkie Badanie Wzroku - Akcja Vision Express, 1-31 marca 2015 r., na terenie kraju.

Raport przedstawia aktualny stan organizacji leczenia chorób narządu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem chorób siatkówki. Jak wynika z Raportu - ADM (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) jest trzecią, po jaskrze i zaćmie, przyczyną ślepoty oraz pierwszą przyczyną utraty wzroku u osób starszych.
Proces starzenia się narządu wzroku powoduje obniżenie funkcji, komfortu widzenia i jakości życia  osoby starzejącej się.

Szczegóły na stronach: 

http://www.zdrowestarzenie.org/Upload/file/raport_okulistyka_www_final.pdf

http://www.zdrowestarzenie.org/Upload/file/Prezentacja_okulistyka_11%2002%202015_LS_poprJG.pdf

Wielkie Badanie Wzroku - akcja  salonów Vision Express od 1 do 31 marca 2015 r.

Za symboliczną złotówkę można będzie wykonać badanie wzroku na terenie całego kraju.

Więcej informacji i regulamin na stronie:

https://www.wielkiebadaniewzroku.pl/2

Na skróty

Biuletyn SUTW

Polecamy

Szukaj na stronie