Aktualności

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy program Forum III Wieku - Konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy – Zdroju

PROGRAM FORUM III WIEKU - KLIKNIJ

Pierwsze powakacyjne obrady radnych województwa, 25 sierpnia br. rozpoczął Przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk od powitania gości, wśród których znaleźli się m.in. minister Władysław Kosiniak-Kamysz, posłowie na Sejm RP Józef Lassota oraz Elżbieta Achinger, a także liczni przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, zwłaszcza Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Minister Kosiniak-Kamysz szeroko omówił kwestie realizowanej przez rząd polityki prorodzinnej oraz zachęcał radnych do promowania programu Karta Dużej Rodziny. – Widać rosnące zainteresowane tym projektem. Ponad 250 tyś osób zgłosiło wniosek o przyznanie takiej karty, w tym 30 tyś z Małopolski – poinformował szef resortu. – Rodzina wielodzietna to rodzina patriotyczna, taka która dba o sytuację społeczną i ekonomiczną całego kraju. Istotnym elementem działań władz państwowych są również programy wsparcia dla seniorów. Jak zauważył minister opracowanie strategii polityki senioralnej w Polsce byłoby niemożliwe bez zaangażowania organizacji pozarządowych, a w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Marszałek Marek Sowa, w swoim wysątpieniu podkreślił, ze kondycja małopolskich rodzin należy do jednych z najlepszych w Polsce. To widoczne w wielu obszarach, np. jeżeli chodzi o trwałość małżeństw oraz dzietność.  Mówił także o dostępie do edukacji oraz wyrównywaniu szans dla dzieci z rodzin 4+. W Małopolsce nie tylko rodzi się więcej dzieci niż w innych regionach Polski, ale żyje się tu też dłużej. Dlatego tak ważna jest polityka senioralna i programy aktywizujące osoby starsze. Jeszcze kilka lat temu takie działania w ogóle nie były w naszym regionie podejmowane, dziś możemy się pochwalić jedną z największych i najlepszych ofert przedsięwzięć kierowanych do osób starszych.

Sądecki UTW reprezentowała na obradach Sejmiku Wiesława Borczyk, prezes zarządu.

Więcej info na stronie: http://www.malopolskie.pl/Sejmik/Informacje/?id=12478

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Angażuje się w działania społeczne na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym seniorów.
Redaktor naczelna publikacji m.in.: „(Nie) czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian”, 2012: http://www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/pliki_ed/file/publikacje/nie_czekajac_na_starosc.pdf
Współautorka publikacji: „Wolontariat w pomocy społecznej”, 2011: http://bibliotekawolontariatu.pl/biblioteka/e-book/546/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, od 2000 roku podejmuje działania na rzecz osób starszych w Małopolsce. Skoncentrowane są one na następujących obszarach:
1. Podnoszenie kwalifikacji kadry systemu pomocy społecznej w zakresie wzmacniania aktywności i metod pracy z osobami starszymi.
2. Podnoszenie świadomości oraz dostępu do wiedzy i informacji o usługach i możliwościach, z których mogą korzystać seniorzy.
3. Propagowanie aktywnych postaw seniorów, budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.
4. Budowanie solidarności międzypokoleniowej.
5. Podnoszenie jakości życia osób starszych w instytucjach.
6. Współpraca i wzmacnianie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Zadania te realizuje między innymi poprzez ogłaszanie konkursów i dofinansowanie wniosków oraz organizowanie cyklicznych działań: konferencji, debat.
ROPS od 2006 roku organizuje Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku”. Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”, realizowana jest od 2011 roku. Można o niej przeczytać tutaj:

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/iv-edycja-akcji-miejsce-przyjazne-seniorom-1229.html

Dyrektor Zarządzający AGE Platform Europe, której inicjatywami są m.in. kampania na rzecz powołania Europejskiego Porozumienia w Sprawie Zmian Demograficznych oraz wirtualne forum łączące wszystkich zainteresowanych: podmioty, naukowców itp. zainteresowanych promocją środowisk przyjaznych seniorom na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych.

Link do Age Platform: http://www.age-platform.eu/

Age Platform funkcjonuje już 13 lat.

Na skróty

Biuletyn SUTW

Polecamy

Szukaj na stronie