Aktualności

Posiadacze Nowosądeckiej Karty Seniora w wieku 65+ mogą korzystać z tańszych biletów autobusowych.

Od 1 października 2015 roku obowiązuje

Bilet seniora - roczny w cenie 100 zł i Bilet seniora - półroczny w cenie 60 zł.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z tych, a także innych atrakcyjnych ulg.

Wniosek do pobrania: kliknij tutaj.

Dzisiaj (1 października 2015 r.) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r. Jesienią 1993 r. w Luksemburgu miał miejsce Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego.W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.

Zarząd Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tym szczególnym dniu, składa wszystkim seniorom a przede wszystkim członkom Stowarzyszenia, najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spełniania marzeń i jeszcze większej aktywności.

W załączeniu przekazujemy list Władysława Kosiniaka- Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej przesłany do nas z tej okazji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Seniora

1 października 2015

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSIR

ul. Nadbrzeżna 36

Godziny otwarcia 10.00-18.00

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pn "Warto być Seniorem"

w dniu 2 października 2015

Sala Reprezentacyjna Sądeckiego Ratusza

Rynek 1, Nowy Sącz

godzina 9.00

PROGRAM:

Wystąpienia prelegentów:

  • „Działania Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania osób starszych” - Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                               w Krakowie
  • „Polityka senioralna w Nowym Sączu” - Marta Mordarska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych
  • Serwis kawowy
  • "Jak być aktywnym seniorem. Perspektywa medyczna" - lek. med. Elżbieta Zając
  • „Działania na rzecz seniorów realizowane w Chorzowie” - Magdalena Sekuła  - Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej w Chorzowie
  • „Rozwój srebrnej gospodarki, czyli jak zmierzyć się z wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa. Podejście praktyczne” - Aneta Widak -  Kierownik Zespołu                 ds. Funduszy Zewnętrznych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Dyskusja, podsumowanie spotkania
  • Poczęstunek

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie