Aktualności

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na Zlot Pojazdów Retro, który odbędzie się 30-31 lipca.

30 lipca - sobota

10.00 - oficjalne rozpoczęcie zlotu w Miasteczku Galicyjskim

10.30 - wyjazd kolumny pojazdów na trasę Nowy Sącz- Łącko - Szczawnica

12.30 - 16.30 - prezentacja pojazdów na deptaku w Szczawnicy ( przy dolnej stacji kolejki na Palenicę)

16.30 - 17.30 - powrót do Nowego Sącza

17.30 - 18.00 - prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim

 

31 lipca - niedziela

10 - 14.45 - prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim ( wstęp za symboliczną złotówkę)

14.45 - 17.00 - parada ulicami Nowego Sącza, prezentacja pojazdów na płycie sądeckiego rynku

17.00 - zakończenie zlotu.

 

w programie także:

konkursy, koncerty, kiermasz sztuki ludowej w Miasteczku Galicyjskim

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na Zlot Pojazdów Retro, który odbędzie się 30-31 lipca.

30 lipca - sobota

10.00 - oficjalne rozpoczęcie zlotu w Miasteczku Galicyjskim

10.30 - wyjazd kolumny pojazdów na trasę Nowy Sącz- Łącko - Szczawnica

12.30 - 16.30 - prezentacja pojazdów na deptaku w Szczawnicy ( przy dolnej stacji kolejki na Palenicę)

16.30 - 17.30 - powrót do Nowego Sącza

17.30 - 18.00 - prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim

 

31 lipca - niedziela

10 - 14.45 - prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim ( wstęp za symboliczną złotówkę)

14.45 - 17.00 - parada ulicami Nowego Sącza, prezentacja pojazdów na płycie sądeckiego rynku

17.00 - zakończenie zlotu.

 

w programie także:

konkursy, koncerty, kiermasz sztuki ludowej w Miasteczku Galicyjskim

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie  "Senior na +" realizowanego przez Fundację Dzień Dobry.


Udział w projekcie jest bezpłatny.


W ramach projektu 12 seniorów z terenu Nowego Sącza zostanie przygotowanych i zaangażowanych do działań wolontarystycznych obejmujących opiekę nad 6 niesamodzielnymi seniorami powyżej 60 roku życia.
DO projektu mogą przystąpić grupy (około 12 osób) jak i osoby indywidualne.
Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w projekcie muszą spełniać niżej wymienione warunki:


SENIORZY-WOLONTARIUSZE:
- wiek – w dniu przystąpienia do projektu ukończone 60 lat
- miejsce zamieszkania Nowy Sącz
- dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- znajomość lokalnego środowiska, motywacja do udziału w projekcie, doświadczenie w działalności społecznej

Seniorzy – wolontariusze będą uczestniczyć w 2 wyjazdach integracyjno-motywacyjnych (do Muszyny i Krynicy) oraz w jednej wizycie studyjnej- Dzienny Dom Seniora Wigor w Limanowej.

SENIORZY-PODOPIECZNI:
- wiek w dniu przystąpienia do projektu ukończony 60 rok życia
- miejsce zamieszkania: Nowy Sącz
- dostarczenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego do biura fundacji
- osoby przewlekle chore, niesamodzielne, rzadko wychodzące z domu
- osoby samotne lub mieszkające z jednym opiekunem

Wszelkich informacji odnośnie projektu udziela koordynator projektu pani Joanna Opyd te. 506 055 676, a dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie fundacji - ul. Zakościelna 3

Projekt „Seniorzy na +” jest realizowany w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020, a wszystkie działania są współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Tegoroczne Forum III Wieku rozpocznie się 7 września debatą "Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa" w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

W kolejnych dniach odbędą się panele dyskusyjne na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju (8 września): "Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów? Priorytety w strategii starzejącego się społeczeństwa" oraz "Senior – Obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego", a Sesja Plenarna Forum III Wieku będzie miała miejsce w Nowym Sączu, w Miasteczku Galicyjskim (9 września).

Gośćmi specjalnymi będą Prezydent Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku – AIUTA, prof. Francois Vellas, z Uniwersytetu w Tuluzie, syn założyciela pierwszego UTW na świecie oraz Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Leif Hallberg, ze Szwecji.

Uczestnikami Forum będą liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Austrii, a także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy, działających na rzecz seniorów. Ponadto udział w Forum zadeklarowali przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego, świata nauki, środowiska biznesu oraz eksperci.

Dla uczestników Forum zaplanowano również warsztaty edukacyjne realizowane wspólnie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS + i Krajowym Biurem EPALE, spotkania integracyjne, wydarzenia artystyczne oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

Głównym partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie