Aktualności

Wypowiedź dr Romany Pawlińskiej - Chmary, z Uniwersytetu Opolskiego, członka Rady ds. Polityki Senioralnej, w panelu dyskusyjnym „Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim - 25 lat wolności" na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju

Pani Prezes, Szanowni Państwo. Serdecznie witam, jednocześnie dziękuje Pani Prezes za zaproszenie do panelu. Pozwolę sobie nie mówić o Polsce, ale powiedzieć słów kilka o zmianach w województwie opolskim. 25 lat wolności to zmiana modelu rodziny, to niestety również upadek wielopokoleniowego modelu, to emigracja zarobkowa ludzi młodych, to starzenie się społeczeństwa.

Oczywiście problemy są, ale mamy druga stronę medalu. Koniec wieku XX, początek XXI to epoka projektów. To szansa na pełne uczestnictwo w demokratycznych mechanizmach podejmowania decyzji wszystkich grup społecznych. Unia Europejska dała nam możliwość realizacji projektów w całej Polsce, a my województwie opolskim dobrze je wykorzystaliśmy. To „Senior w sieci”, Senior mówiący wielokrotnie wieloma językami, to senior modny, to również wyjazd seniorów na wyjazdy studyjne, np.: do Lombardii, gdzie pokazano nam, jak ważnym jest abyśmy nie niszczyli firm rodzinnych, a wręcz wracali do prowadzenia małych rodzinnych interesów. Dbajmy o tradycję, szanujmy to, co przez tyle lat wypracowaliśmy. To także wyjazd do Austrii i nauka, jak zostać animatorem osób starszych. Nie tylko młodzi ludzie studiują ten kierunek na wyższych uczelniach, ale uczymy tych którzy skończyli 50, 60 lat, w jaki sposób mogą z tego środowiska wyciągnąć to, co najlepsze i przekazywać dalej. Niech nasi animatorzy tworzą sieć, w której senior będzie pracował dla seniora.

To dla nas bardzo duże wyzwanie, żeby nie zapomnieć, realizując założenia długofalowej polityki senioralnej, że liczy się przede wszystkim senior i jego dobro.

Szanowni Państwo teraz przed nami następny krok, a tym krokiem jest zaangażowanie seniorów w środowiskach lokalnych na rzecz partycypacyjnego modelu zarządzania społecznością lokalną. To przede wszystkim nasz senioralny udział w życiu gminy, miasta. Gmina – to inaczej wspólnota, a Ci do których delegujemy zadania nie rządzą, tylko działają na rzecz wspólnoty. Zatem najlepsi to Ci, którzy jak najmniej rządzą, najwięcej uprawnień przekazują członkom wspólnoty, potrafią ich aktywizować, wspierać, pomagać w samoorganizacji. W tym modelu pomoc w Urzędzie znajdzie każdy, kto swoje działanie zechce realizować w naszym Mieście i Gminie, niezależnie od skali tego dziania, wieku, obszaru. To prawdziwa pomocniczość i władza, która powinna wrócić do Gminy rozumianej, jako wspólnota.

Jak już zaznaczono stanowicie Państwo elitę, nie zapominajcie więc o tych, którzy zostali w swoich domach, którzy nie chcą z nich wyjść, aby włączyć się w nasze życie. To dla nich otwierajmy więcej klubów seniora lub domów dziennego pobytu.

 

Drodzy Państwo wykonaliśmy pierwszy krok w województwie opolskim, tym krokiem jest Opolska Specjalna Strefa Demograficzna. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze daleka podróż przed nami, ale w tej podróż już zrobiliśmy pierwszy krok czego dowodem jest tutaj nasz opolska obecność. Idźmy i pracujmy dalej. Serdecznie dziękuje za uwagę.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy prezentację nt. Programu ERASMUS+, którą podczas Forum III Wieku przedstawiła p. Alina Respondek - Zastępca Dyrektora Programu ERASMUS+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Forum III Wieku - konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy - Zdroju.

GALERIA - KLIKNIJ

Na skróty

Biuletyn SUTW

Polecamy

Szukaj na stronie