Aktualności

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla drużyny zawodników startujących w VIII Olimpiadzie Sportowej w Łazach oraz Kapitana Pana Tadeusza Legutko.

Szczególne podziękowania dla zdobywców 2 medali:

Andrzeja Błaszczyka, który zdobył złoto w zawodach kajakowych

oraz Teresy Kwak, która uzyskała brązowy medal w biegu na 200 m.

Zdjęcia już wkrótce do obejrzenia.

Zapisy cd.

05. 20. 2016

Zapraszamy na zapisy na zajęcia:

basen, gimnastyka, zdrowy kręgosłup, warsztaty psychologiczne

ostatnie wolne miejsca ! ! !

20 maja 2016 r. o godzinie 18.00 w Małej Galerii

odbędzie się występ kabaretowy pt. "Gdzie te chłopy?",

który został przygotowany przez uczestników warsztatów teatralnych

oraz Pana Jerzego Michalaka

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !

W dniu 14 maja 2016 odbył się wykład na Uniwersytecie Dziecięcym, który poprowadziły Słuchaczki Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Panie Halina Starzyk i Krystyna Słaby.

Wykład z cyklu: "Spacer z wnuczkiem" po Nowym Sączu

Młodzi Studenci byli zachwyceni!

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie