Aktualności

godz. 9.00

sekcja kulturoznawcza - sala im. Barbackiego -  MCK SOKÓŁ;

Jolanta Kieres „Esperanto, Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”

 

godz. 9.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna B - sala im. Sichrawy - MCK  SOKÓŁ;

Jerzy Gałda „Bałkańskie inspiracje” (zmiana tematu)

 

oraz 

godz. 11.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna A - sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ

dr Monika Bigosińska: „Nowe trendy w żywieniu” (zmiana prowadzącego i tematu)

 

godz. 11.00

sekcja medyczno-psychologiczna - sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ

Agnieszka Nowakiewicz „Jak budować prawdziwe relacje między ludźmi i dbać o ich prawidłowe utrzymanie?”

 

W tym dniu także odbędą się wybory do samorządów sekcji i rad programowych, których zadaniem jest  reprezentowanie sekcji oraz sprawowanie nad nimi opieki.

Serdecznie prosimy o obecność na swojej, wybranej przy zapisie sekcji i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów, które poprowadzą członkowie zarządu sprawujący opiekę nad poszczególnymi sekcjami.

Regulamin wyboru samorządów można pobrać w formie załącznika.

Najbliższe spotkanie czytelniczego klubu seniora odbędzie się 5 grudnia w budynku Sądeckiej Biblioteki Publicznej (ul. Franciszkańska 11).

grupa 1 spotyka się o godz. 9.30

grupa 2 spotyka się o godz. 11.00

 

zapraszamy!

30 listopada 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych”  Wykład pt: „Neurogastronomia. Jak mózg tworzy smak? Czy ta nowa dziedzina wiedzy będzie pomocna w leczeniu chorób cywilizacyjnych? ” przeprowadziła dr  Joanna Chłopicka.

fot. J. Bartkowski

fot. T Legutko

fot. J. Bartkowski

 

Projekt „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

30 listopada 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład sekcji przyrodniczo-geograficznej A „Czy grożą nam w Polsce trzęsienia ziemi”, który poprowadziła dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol.

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie