[15-02-2018] Informacja o lektoratach z j.angielskiego i niemieckiego

Informujemy, że brak terminu rozpoczęcia zajęć językowych (dzień, sala, godzina) wynika z tworzonych jeszcze w PWSZ harmonogramów studentów - prowadzących zajęcia. O terminie zajęć zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez Sekretariat SUTW, gdy tylko dokonane zostaną stosowne ustalenia.