Biuletyn Sądeckiego UTW nr 28

Rozpoczynamy nowy rok akademicki UTW uroczystą Inauguracją w dniu 6.X.2011 o godz. 11.00 w Sali im L. Lipińskiego w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przed nami nowe wyzwania,ciekawe wykłady i seminaria, interesujące, aktywne zajęcia warsztatowe. O wydarzeniach i zajęciach w ramach Sądeckiego UTW przeczytać możecie Państwo w niniejszym wydaniu Biuletynu.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 26

Rok 2011 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wolontariatu. W Biuletynie Sądeckiego UTW także możecie Państwo poznać wiele przykładów wolontariatusądeckich seniorów. Życzymy miłej lektury.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 25

W Sądeckim UTW od października rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Oprócz wykładów audytoryjnych i specjalistycznych zorganizowano 14 rodzajów warsztatów i zajęć rekreacyjno- ruchowych.Tak dużego zainteresowania zajęciami dodatkowymi jak w tym roku nie odnotowaliśmy przez 6 minionych lat działalności naszego UTW.

Czytaj więcej