Biuletyn Sądeckiego UTW nr 37

W roku akademickim 2013/2014 będziemy obchodzić X - lecie powstania Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.
Głównym celem działania Stowarzyszenia było i pozostaje nadal umożliwienie rozwoju aktywności intelektualnej i społecznej osobom starszym, pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej i kształtowaniu zdrowego stylu życia na emeryturze, a także tworzenie warunków do integracji seniorów oraz współpracy z młodym pokoleniem.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 36

Aktywna praca Zespołu redakcyjnego Biuletynu Sądeckiego UTW zaowocowała kolejnymi wydaniami naszego kwartalnika, który rozsyłamy także do wielu UTW oraz instytucji w kraju.
Przekazujemy Państwu Nr 36 Biuletynu, życząc przyjemnej lektury i udanego wypoczynku w czasie wakacji.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 35

W tym numerze Biuletynu można przeczytać m.in. o ciekawych inicjatywach i pomysłach realizowanych przez słuchaczy Sądeckiego UTW, o ich zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne miasta i regionu.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 34

Dobiega końca rok 2012, który w historii Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce był rokiem szczególnym. Nasze środowisko, liczące dziś ponad 100 tysięcy słuchaczy- studentów w 425 placówkach UTW, aktywnie włączyło się w działania, związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Czytaj więcej