[04-01-2019] Czytelniczy klub seniora. Luty 2019.

Najbliższe spotkanie czytelniczego klubu seniora odbędzie się 5 lutego o godz. 10.00 w budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej (ul. Franciszkańska 11).

Omawiana będzie książka "Kontakty" Jonathana Franzena. 

[07.02.2019] Fundacja IWO Doradztwo Obywatelskie zachęca do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu.

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu (w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy. ul. Jagiellońskiej 33). Porad prawnych udzielają adwokaci oraz radcowie prawni codziennie, w godzinach od 16.00 – 20.00.

Od 1 stycznia 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem koniecznym do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej

[25-01-2019] Wykład audytoryjny w lutym.

Najbliższy wykład audytoryjny odbędzie się 7 lutego 2019 o godz. 11.00 w sali im. Lipińskiego w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Ewelina Szeratics przeprowadzi prelekcję „Testament sposobem na przedłużenie swojego życia”.

Na spotkaniu otrzymają Państwo harmonogramy wykładów na II semestr.