Aktualności

W dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 11:00 w sali Barbackiego - Małopolskie Centrum Kultury Sokół, odbędzie się wykład zorganizowany w ramach projektu "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Temat wykładu: "Rozwiązywanie konfliktów - sztuka kreatywnego myślenia". Wykładowcą będzie Pani Agnieszka Nowakiewicz
ZAPRASZAMY

W dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 11:00 w sali Sichrawy - Małopolskie Centrum Kultury Sokół, odbędzie się wykład zorganizowany w ramach projektu "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Temat wykładu: "Himalaje indyjskie - zaginione królestwa na dachu świata". Wykładowcą będzie Pan Marcin Janik.
ZAPRASZAMY

W dniach 15-16 listopada ub. roku odbył się w Krakowie Małopolski Kongres Polityki Społecznej, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Patronat honorowy nad Kongresem sprawowała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.
Obecnie wydana została publikacja pokongresowa "(Nie) czekając na starość - wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian", w której  zostały zamieszczone referaty  ekspertów - przedstawicieli świata nauki oraz praktyków, na codzień zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych,  biorących  udział w Kongresie.
Środowisko UTW  na Kongresie reprezentowali  liderzy i słuchacze małopolskich UTW. Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  Wiesława Borczyk wygłosiła referat pt. " Zaktywizuj się, czyli młodość na starość. Edukacja - promocja uczenia się przez całe życie."
Publikacja pokongresowa  znajduje się  na stronie internetowej ROPS,
poniżej link:
http://www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/pliki_ed/file/publikacje/nie_czekajac_na_starosc.pdf
Zachęcamy Państwa do zapoznania  się z jej treścią.

26 listopada ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysokooprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem  z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.
Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia. Akcję wspierają media publiczne i katolickie. Do udziału w kampanii zostały także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy społeczni, m.in. Episkopat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i Naczelna Izba Aptekarska, którzy wesprą akcję poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wsparcia kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.
Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:
1.    Sprawdź wiarygodność firmy.
2.    Policz całkowity koszt pożyczki.
3.    Dokładnie przeczytaj umowę.
4.    Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.
Więcej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie