[15-06-2022] Ostatnie wolne miejsca na zajęcia!

Przypominamy o zapisach na zajęcia: trening kreatywnego myślenia, trening pamięci oraz  zajęcia nordic walking. Ze względu na długi weekend można zgłaszać się mailowo - liczy się kolejność zgłoszeń.

TRENING PAMIĘCI DLA SENIORÓW - PROWADZENIE: ANNA CZYŻYCKA - Program zajęć będzie obejmować zagadnienia takie jak zapamiętywanie (koncentracja uwagi, powtórki, grupowanie, kolejność informacji w szeregu, przerwy, budowanie skojarzeń), czym jest pamięć i jak działa, funkcje zarządcze, kreatywność, rola stereotypów , konkretne metody i strategie wspomagania funkcji poznawczych.

TRENING KREATYWNOŚCI -PROWADZENIE: ANNA CZYŻYCKA - Sesje treningowe będą mieć charakter praktyczny i nastawione będą na rozwój kreatywności: myślenia pytajnego, kombinacyjnego, transformacyjnego, twórczego rozwiązywania problemów bazując na interakcji (praca w zespołach) przy wykorzystaniu i stymulacji funkcji zarządczych umysłu. W warsztatach tych podstawą będzie różnorodność, ciągłą aktywność, budzenie ciekawości i łamanie blokad w twórczym myśleniu. Zajęcia będą wspierać funkcje poznawcze, twórcze, zarządcze przy pomocy odpowiednich sposobów i narzędzi.

Czytaj więcej

[15-06-2022] Szachy dla seniorów - anonimowa ankieta.

W związku z propozycją zorganizowania turnieju szachowego dla seniorów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety (tylko 3 krótkie pytania), która pozwoli nam rozeznać ile osób z naszych słuchaczy byłoby zainteresowanych udziałem w zajęciach nauki gry w szachy lub/i udziałem  w turniejach szachowych.