Aktualności

W czwartek -7 grudnia 2017 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbył się wykład sekcji kulturoznawczej pt: „Esperanto. Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”, który poprowadziła Jolanta Kieres.

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

Samorząd sekcji kulturoznawczej. Fot. T. Legutko

7 grudnia 2017 odbyły się wybory samorządów wszystkich sekcji Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

sekcja kulturoznawcza:

starosta: Halina Hejmej

wicestarosta: Ewa Głodkiewicz

członek sądu koleżeńskiego: Jerzy Bieniasz

rada programowa sekcji: Irena Leśniak, Maria Baran, Elżbieta Kaczwińska, Jacek Paluch, Elżbieta Cholewa

 

sekcja przyrodniczo-geograficzna A:

starosta: Bohdan Krajewski

wicestarosta: Edward Maler

członek sądu koleżeńskiego: Cetnarowski Bolesław

rada programowa sekcji: Elżbieta Hudzik, Halina Ciosek, Ewa Merha, Halina Groń, Wacław Janik

 

sekcja przyrodniczo-geograficzna B:

starosta: Marek Winiarski

wicestarosta: Władysław Szwenik

członek sądu koleżeńskiego: Maria Ogórek

rada programowa sekcji: Joanna Wituszyńska, Danuta Więcek, Stefan Słonczyński, Henryk Szczygieł, Krystyna Osiowska

 

sekcja medyczno-psychologiczna:

starosta: Halina Kacprzycka

wicestarosta: Jan Królikowski

członek sądu koleżeńskiego: Stanisława Sobczyk

 rada programowa sekcji: Marta Walczyńska, Wiktor Czartoryski, Krzysztof Rundstuk

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie