Aktualności

Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbędzie się 19 grudnia 2017 roku o godz. 12.00. w MCK SOKÓŁ.

Serdecznie zapraszamy na film pt: „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego.  

Maria Baran ponownie została przewodniczącą Nowosądeckiego Forum Seniorów. 

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/18038

Gratulacje Sądeckiego UTW !

Serdecznie dziękujemy uczestniczkom warsztatów rękodzieła artystycznego pod kierownictwem Elżbiety Winiarskiej za wykonanie świątecznych kartek i stroików. 

14 grudnia 2017 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyło się seminarium podsumowujące projekt „ZDROWY SENIOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” realizowany przez SUTW w 2017 roku.

Spotkanie rozpoczęła pani Małgorzata Borczyk - koordynator projektu, która zaprezentowała działania, które przeprowadzono w ramach projektu „Zdrowy Senior”.

Moderatorem dyskusji panelowej, która dotyczyła szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia seniorów była prezes Sądeckiego UTW - pani Wiesława Borczyk. W dyskusji panelowej udział wzięli:

Grzegorz Chochla - dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza

lek. med. Renata Korpak-Wysocka - ordynator Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Andrzej Zarych - Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Barbara Citak - słuchaczka SUTW i koordynatorka zespołu olimpijskiego SUTW

Barbara Michalik - przedstawicielka działającego przy Polskim Towarzystwie Tatrzańskim „Klubu szalonych emerytów”

fot. J. Banach

Po dyskusji panelowej specjalne podziękowania  przekazano panu Wiesławowi Wcześnemu - organizatorowi ponad 100 wycieczek PTT dla słuchaczy SUTW Odznak Honorową Sądeckiego UTW oraz  podziękowania  otrzymał  również ksiądz Stanisław Pietrzak z Tropia, przewodnik wielu wycieczek dla słuchaczy SUTW i wieloletni sympatyk naszego Uniwersytetu.

fot. J. Banach

 

SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „ZDROWY SENIOR - KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie