[01-10-2018] Dziś 1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Liczba mieszkańców w Polsce w wieku 60 lat i więcej w końcu 2016r. wynosiła aż 9 milionów osób. To prawie 24% wszystkich Polaków. Według prognoz GUS w końcu 2050r. seniorów będzie aż 40% ogółu ludności w naszym kraju tj. 13,7 miliona.
W mieście Nowym Sączu liczba osób starszych aktualnie wynosi około 15,4 tys. osób (dane: Urząd Miasta Nowego Sącza) a w powiecie nowosądeckim około 36,7 tys. (dane: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu).

Czytaj więcej

[24-09-2018] Kaplica Sykstyńska w Nowym Sączu.

W dniach 4-5 października 2018 r. w sądeckim ratuszu zostanie wystawiony monumentalny album „La Capella Sistina", odtwarzający słynne freski w skali 1:1. Oprócz obejrzenia tego wyjątkowego 27-kilogramowego albumu będzie można posłuchać historii o powstaniu dzieła. Prezentacje odbędą się w maksymalnie 60-osobowych grupach podczas seansów w następujących dniach i godzinach:

Czytaj więcej

[20-09-2018] Zagłosujcie już dziś!

SPECJALNIE DLA WAS! 
Bezpłatne zajęcia aktywności ruchowej w Sądeckim UTW cieszą się zawsze wielką popularnością i zawsze jest ich mało.
Dlatego specjalnie dla Państwa postanowiłam napisać i złożyć w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski zadanie SAD 12 "STUDIO AKTYWNEGO SENIORA – ZAJĘCIA AKTYWOŚCI FIZYCZNEJ DLA OSÓB 50+ SUBREGIONU  SĄDECKIEGO".  
 
Czytaj więcej

[20-09-2018] Fundacja Okno Nadziei zaprasza seniorów - wolontariuszy do udziału w projekcie.

Przyjaciel z Okna Nadziei – wypełniamy dni ludzi chorych i samotnych życiem.

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NADZIEI polega na rozwinięciu profesjonalnego wolontariatu opiekuńczego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce oraz powiatu nowosądeckiego. Do wolontariatu zapraszamy wszystkich chętnych, ale głównie młodzież i osoby 50+. Działania przewidują kompleksowe przygotowanie wolontariuszy i otoczenie osób potrzebujących, samotnych, niesamodzielnych opieką oraz zapewnienie beneficjentom profesjonalnych konsultacji medycznych. Celem głównym projektu jest zaangażowanie 40 mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce oraz powiatu nowosądeckiego w opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i chorymi oraz rozwój wolontariatu długoterminowego. Rekrutacja do 24 września. 

Czytaj więcej