[08-11-2021] Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej w ramach projektu Siłownia Seniora.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej w ramach projektu "Siłownia Seniora" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Program Sport dla Wszystkich).

Zajęcia odbywają się w Klubie Fitness for Life w Nowym Sącz.

Projekt Siłownia Seniora jest adresowany jest do mieszkańców miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego - osób dojrzałych i starszych będących biernymi w sferze aktywności sportowej. Realizacja zadania pozwala uczestnikom zajęć poznać formy aktywności sportowej, dobrane i dostosowane do ich możliwości, pomaga we wdrożeniu nawyku systematycznej aktywności fizycznej.

Czytaj więcej

[5-11-2021] Bezpłatne spotkanie edukacyjne on-line i wykład związany z problemem chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem".

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie realizuje edukacyjny Program onkologiczny pn: „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce". 

ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkanie edukacyjne on-line i wykład związany z problemem chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem", które poprowadzi znany i ceniony lekarz onkolog Pani dr Maria Srebro-Stańczyk przy wsparciu Pani dr n. med. Anny Kornaś i pielęgniarki onkologicznej Pani Katarzyny Stefańskiej. W trakcie spotkania będzie również możliwość zadawania pytań.

Czytaj więcej

[4-11-2021] Piesze wycieczki po okolicach Nowego Sącza z przewodnikiem Jackiem Tokarskim.

Zapraszamy na spacery edukacyjne z przewodnikiem Jackiem Tokarskim (kontakt i informacje szczegółowe co do programu wycieczek u Pana Jacka - tel. 790-387-586):

1) do Mystkowa - 5 listopada 2021 r. (piątek)

Wyjazd autobusem nr 14 z Dworca MPK st.2  o godz. 9.15. (można wsiąść na trasie przejazdu autobusu - Aleje Batorego, Al. Wolności, Długosza, Lwowska).

W programie: przejście z kijami nordic walking ok. 6 km. w lesistym terenie, pagórkowatym.

Czytaj więcej