[18-04-2018] Projekt "Małopolski e-Senior" realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej.

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Czytaj więcej

[25-04-2018] Zmiana tematu wykładu sekcji medyczno-psychologicznej w dniu 26 kwietnia.

Z przyczyn niezależnych od SUTW nastąpiła zmiana tematu wykładu s. medyczno-psychologicznej w czwartek 26 kwietnia 2018 roku. Aktualny temat wykładu to "Choroby układu oddechowego w dojrzałym wieku", który poprowadzi lekarz pulmonolog Jadwiga Żółcińska.

Termin wykładu, godzina i miejsce pozostają bez zmian (26 kwietnia, godz. 11.00, sala im. Sichrawy MCK SOKÓŁ). Serdecznie zapraszamy.

[16-04-2018] Zapisy na warsztaty tańca artystycznego. JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Zapraszamy na zapisy na warsztaty tańca artystycznego (2 grupy po 20 osób) w ramach projektu  Kulturalna aktywność osób starszych - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów”.  Zapisy odbędą się w dniu 13 kwietnia w godzinach pracy sekretariatu, czyli od 9.00 do 13.00. Nie ma możliwości zapisywania się telefonicznie bądź mailowo. Przy zapisie należy wypełnić formularz udziału w projekcie. 

  • grupa "balet" z panią Kingą Hajdasz- poniedziałki, godz. 15.00-16.00; szkoła tańca WIRDANCE, ul. Kościuszki 7, Nowy Sącz.
  • grupa  "tańce latynoamerykańskie" z panią Agatą Karpiel-Mróz - środy, godz.10.00-11.00; szkoła tańca WIRDANCE, ul. Kościuszki 7, Nowy Sącz.

Dla każdej z grup odbędzie się 6 zajęć. Rozpoczęcie w ostatnim tygodniu kwietnia.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.