Aktualności

Zapraszamy na 25 stycznia 2018 na wykład audytoryjny o godz. 11.00; MCK „SOKÓŁ”; po wykładzie (ok. 12.30) koncert  z okazji Dnia Babci i Dziadka (MCK SOKÓŁ -sala im. Lipińskiego).

 

Najbliższe wykłady sekcyjne odbywają się dopiero 15 LUTEGO (sekcja kulturoznawcza i przyrodniczo-geograficzna B) oraz 22 LUTEGO 2018 r. (sekcja medyczno-psychologiczna i przyrodniczo-geograficzna A) .

11 stycznia 2018 r. w MCK SOKÓŁ odbył się wykład audytoryjny SUTW.  Studenci  z Indii przebywający obecnie na wymianie studenckiej na WSB-NLU w Nowym Sączu: Pramod Kamal, Ajith Doddikindi, Ganesh  Reddy, Vishal Sai, Sunil Valmiki, Shashi Rauri oraz Dixith Basani opowiedzieli słuchaczom o Indiach, bogatej kulturze tego kraju, jego tradycjach, turystyce i  gospodarce oraz relacjach polsko-indyjskich.

fot. J. Bartkowski

fot. J. Bartkowski

Obecnie trwa rejestracja Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy. Na spotkanie organizacyjne pod koniec listopada 2017 r. przyszła do sali kina "Pieniny" w Szczawnicy liczna grupa seniorów ze Szczawnicy, Krościenka i Ochotnicy.
Panie Bożena Nowak i Barbara Radecka - organizatorki spotkania -  zaprosiły do Szczawnicy panią Wiesławę Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW w Nowym Sączu.
Obecny był także były dyrektor OHP Jarmuta - Józef Citak wraz z małżonką Barbarą, obydwoje działający w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Józef Citak wspominał o konieczności stworzenia tzw. grupy inicjatywnej, która na terenie lokalnym zajmie się organizacją U3W.
Wiesława Borczyk w swoim wykładzie opowiedziała o tym, czym są Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak działają, czym się zajmują, jak bardzo są liczne i potrzebne w Polsce, kraju najszybciej starzejącym się w Europie. Przybliżyła zebranym funkcjonowanie Sądeckiego UTW. Wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła także uświadomieniu zebranym konieczności zadbania o własne zdrowie i formę psychiczną w wieku dojrzałym, co bardzo podnosi komfort życia, poczucie własnej godności i niezależność człowieka na emeryturze. Zwróciła uwagę, że to dobry czas na realizację swoich marzeń, które ma każdy, niezależnie od wieku.
O swoich doświadczeniach i umiejętnościach zdobytych w nowosądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, m.in. językowych, obsługi komputera oraz o startach i sukcesach w olimpiadach sportowych seniorów opowiedziała także jego słuchaczka Barbara Citak, koordynatorka Zespołu Sportowego.
Swoją wolę pomocy w organizacji zajęć U3W w Szczawnicy i poparcie samej idei wyraził gospodarz obiektu, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy Tomasz Hurkała.
Podczas spotkania zostały przeprowadzone wstępne zapisy oraz wyłoniona została Grupa Inicjatywna Pienińskiego U3W.

Więcej na:
http://podhale24.pl/rozmaitosci/artykul/54412/Czy_w_Szczawnicy_bedzie_Uniwersytet_Trzeciego_Wieku.html

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie