Jak przystąpić

 Zapisy do Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2017/2018 rozpoczną się 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) w sekretariacie SUTW (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz).

Jak co roku mogą Państwo wybrać jedną z 4 sekcji (medyczną i profilaktyki zdrowia, przyrodniczo-geograficzną, psychologiczną lub kulturoznawczą).

Aby zapisać się do SUTW należy:

- wypełnić własnoręcznie formularz zapisu. Nowe osoby są proszone także o wypełnienie deklaracji członka Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Można je pobrać: formularz oraz deklaracja

- uiścić składkę członkowską w wysokości 100 złotych.

- dostarczyć 1 zdjęcie do legitymacji słuchacza SUTW (osoby, które już mają wyrobioną legitymację prosimy o jej przyniesienie w celu podbicia na nowy rok akademicki).

- uprzejmie prosimy o zapoznanie się także ze STATUTEM Stowarzyszenia Sądecki UTW; można go przeczytać klikając tutaj

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 443 57 08.

Przypominamy, że zapisy na konkretne zajęcia w mniejszych grupach (lektoraty, warsztaty, zajęcia ruchowe) będą miały miejsce po rozpoczęciu nowego roku akademickiego - w październiku.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW