08.09.2017r. - Trzeci dzień Forum III Wieku 2017: WOLONTARIAT SENIORÓW I DLA SENIORÓW - POTRZEBY, BARIERY, PRAKTYKA

09. 08. 2017

W trzecim dniu Forum sesje plenarne odbywały się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w sali ratusza.

 

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA:

WOLONTARIAT SENIORÓW I DLA SENIORÓW - POTRZEBY, BARIERY, PRAKTYKA

 

Moderatorem był Wojciech Molendowicz, dziennikarz, Redaktor Naczelny bezpłatnego wydawnictwa ,,Dobry Tygodnik Sądecki".

Paneliści z dziedziny nauki, liderzy Uniwersytetów III Wieku z Polski, Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku, Rad Seniorów, Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu w krótkich wystąpieniach zaprezentowali swoje stanowiska:

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu zaprezentowała myśli, idee i sens: filozoficzny, humanistyczny, personifikacyjny tej działalności. Wolontariat to nie tylko filantropia, to wartości wynikające z dzielenia siebie z drugim człowiekiem, które może być terapią dla każdego z nich. Źródła wolontariatu wynikają z chrześcijańskiej miłości do drugiego człowieka. Przedstawiła dane oraz różnice wolontariatu w Ameryce i w Polsce. W Ameryce wolontariat jest związany z prestiżem w społeczeństwie i sukcesem zawodowym. Zajmuje się 62 mil osób tj. 1/5 społeczeństwa. Daje 8 miliardów godzin i 173 mild dolarów. Na gruncie amerykański jest to działanie na rzecz każdego człowieka, także w rodzinie. W Polsce wolontariat nabiera dopiero rozpędu. Jest to dobrowolne, odpowiedzialne działanie w czasie wolnym. Nie dotyczy działań na rzecz rodziny, znajomych.

dr Joanna Jachimowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu: wolontariat osób starszych to przede wszystkim możliwość integracji, aktywności, usprawnienia umysłowego i fizycznego. Człowiek jest tym co może dać. Musi dostrzegać plusy działania - motywacja egocentryczna. Z badań wynika, że 80% pomaga innym, bo może się rozwijać oraz liczy na pomoc gdy będzie jej potrzebować. Podkreśliła rolę wolontariusza seniora - cierpliwego, spokojnego, doświadczonego, rozumiejącego drugiego starszego człowieka.

Antoni Furtak, Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie- zaprezentował długą listę organizacji oraz działań na rzecz drugiego człowieka w Kraju i zagranicą. Stowarzyszenia w Elblągu i Olsztynie, Centra i Kluby wolontariatu, WOŚP, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Podkreślił rolę 38 UTW, które zrzeszają 8 tyś osób w różnych sekcjach np. wzajemnej pomocy, przyjazny sąsiad... Wykłady i zajęcia pozwalające na integrację osób, zdobywanie nowych wiadomości, wymiany i nabywania nowych umiejętności, udziału w licznych imprezach kultury, sportu - organizowanie i udział w Senioradzie, zawodach sportowych, wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych.

Krystyna Męcik, członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach - podkreśliła rolę wolontariatu w organizowanej co roku Olimpiadzie oraz wpływu na profilaktykę zdrowia i umysłu. Cała Polska pracuje na rzecz Olimpiady. Włącza się też młodzież a studenci piszą prace magisterskie. Seniorzy nie liczą czasu, czego nie można powiedzieć o innych. Na przestrzeni 10 lat widzi duże zmiany i duże pole do działań.

dr Zdzisław Szkutnik, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu - przedstawił dane o Radach Seniorów (Poznań -15, Polska 350 osób) oraz plusy z posiadania Karty Seniora. W Polsce w wolontariat angażuje się 8,5% co daje 3,5 mild złotych. Zwrócił uwagę na zapowiedziany projekt Ustawy i potrzebę włączenia się Forum - przedstawienia uwag i wniosków.

Marcin Kałużny, Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu - docenia współpracę z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zwrócił uwagę na wyzwania i rolę wolontariatu w starzejącym się społeczeństwie. Ponadto zmiana modelu rodziny wywołuje dalsze potrzeby. Przedstawił realizowany projekt w którym bierze udział 60 wolontariuszy - opiekują się seniorami. Warto pomagać. Dobro, które się daje, wraca.

 

Dyskusja: Na pytania zadane przez moderatora - Wolontariat jako zaspokojenie własnych potrzeb - egoizm, czy pomoc płynąca z serca, prestiż, terapia? Padały liczne przykłady, wyjaśnienia, sugestie gdzie się kończy bezinteresowność wolontariusza, bo przecież to doskonała wymiana obu stron. Ile się daje a co się zyskuje - te cele współgrają - uzupełnia Pani Zdzisława Zacłona. Podkreśliła też znaczenie wolontariatu osób 60+. Młody człowiek nie wytrzymuje objawów starości a wręcz go przerażają. Pan Marcin Kałużny zwrócił uwagę, że nie da się rozwijać wolontariatu bez systemowego wsparcia organizacji - dał przykłady rozwiązań w innych krajach.

Oto inne uwagi z sali -Wolontariusz nie oczekuje na wypłatę. ale nie może dokładać z własnej skromnej emerytury. Polski senior jest umęczony opieką na rzecz rodziny, a statystki tego nie uwzględniają. Potrzeba zmian systemowych oraz konsultacji zapisów ustawy przewijała się w wielu wypowiedziach.

 

Krystyna Słaby

 

fot. P. Droździk

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie