Kolejny rok współpracy Powiatu z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

01. 12. 2018

11 stycznia 2018 r.

Starosta nowosądecki Marek Pławiak i prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk podpisali dziś porozumienie o współpracy w 2018 roku.

Więcej na stronie: http://www.nowosadecki.pl/pl/kolejny-rok-wspolpracy-powiatu-z-uniwersytetem-trzeciego-wieku

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie