PARTNER XI FORUM III WIEKU: FUNDACJA ROZWOJU REGIONÓW

Fundacja Rozwoju Regionów od 2014 r. działa głównie w obszarze integrowania rynku pracy i edukacji przy współpracy m.in. z JST, Szkołami i Pracodawcami, aktywnie pozyskując fundusze UE na realizację projektów aktywizacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych.