PARTNER XI FORUM III WIEKU: POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności prowadzi programy na terenie całej Polski od 2000 roku, koncentrując się na wyrównywaniu szans edukacyjnych, połączonym z ogólną poprawą jakości oświaty, a także wyzwalaniu i wspieraniu energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Ze środowiskiem UTW współpracuje od 2004 roku, promując aktywność społeczną osób 60+.