PARTNER XI FORUM III WIEKU: FUNDACJA ZNAK

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak od 1992 realizuje poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz edukacji obywatelskiej, przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, szerzenia postaw tolerancji. Działania dotyczą zakresu dialogu społecznego, międzykulturowego, i międzynarodowego, w ramach których realizuje liczne projekty finansowane ze źródeł polskich prywatnych i publicznych, jak i międzynarodowych w tym unijnych.

www.fundacja.znak.org.pl