ORGANIZATOR FORUM EKONOMICZNEGO - FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się  jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie.

Instytut Wschodni od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju.

Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i  gospodarczej naszego kraju. W obradach XXVII Forum Ekonomicznego w 2017 roku wzięło udział prawie 3,8 tys. uczestników, a obsługą medialną zajmowało się ponad 600 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

www.forum-ekonomiczne.pl