[13-09-2018] O Rządowym Programie "Dostępność Plus" podczas X Forum III Wieku

Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podczas X Forum III Wieku mówił o rządowym programie „Dostępność Plus”. Program ten ma usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, które utrudniają życie osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Celem programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkim. Program ma charakter otwarty i realizowany będzie w latach 2018-2025.

Czytaj więcej

[07-09-2018] 3-ci dzień X Forum III Wieku

Tematem przewodnik trzeciego dnia X Forum III Wieku było bezpieczeństwo seniora. 

Po wprowadzeniu do konferencji Pełnomocnika Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Daniela Jachimowicza odbył się panel dyskusyjny pt. Bezpieczeństwo seniora - prawo i praktyka.

Czytaj więcej

[05-09-2018] Wystąpienie Gościa Honorowego X Forum III Wieku - An Hermas, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów

Gościem honorowym pierwszego dnia obrad X Forum Trzeciego Wieku była prof. An Hermans, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów (ESU), największej organizacji seniorów w Europie. ESU założona w 1995 r. jest reprezentowana w 26 państwach. W swoim wystąpieniu Prezydent An Hermans przedstawiła rolę ESU – organizacji parasolowej skupiającej stowarzyszenia z różnych krajów mające na celu promowanie aktywnego obywatelstwa, większego udziału osób starszych w życiu społecznym. Zdaniem Prezydent ESU, należy umożliwić przedstawienie seniorom swoich aspiracji i stworzyć platformę, na której będą mogli je prezentować. Koniecznym jest również inicjowanie i wspieranie dialogu międzypokoleniowego, przynoszącego obopólne korzyści. An Hermans zwróciła również uwagę, na konieczność czynnego udziału w życiu publicznym, wychodzenia z nowymi inicjatywami seniorów kompetentnych i aktywnych.

[05-09-2018] Rozpoczęło się X Forum III Wieku

Uroczystym przywitaniem przez Panią Wiesławę Borczyk, Prezes Sadeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uczestników i Gości X Forum III Wieku oraz wystąpieniami Gości Honorowych: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego- Wojciecha Kozaka, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Leszka Zegzdy, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszuli Nowogórskiej oraz Starosty Powiatu Nowosądeckiego - Marka Pławiaka i Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Wojciecha Piecha rozpoczęło się X Forum III Wieku, z udziałem ponad 200 liderów UTW i organizacji seniorskich, z kraju i zagranicy.
Czytaj więcej