[16-07-2019] Panel dyskusyjny "Seniorzy w Europie jutra" w ramach XI Forum III Wieku na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju

W Europie proces starzenia następuje szybciej niż na innych kontynentach. Przewidywana, całkowita populacja Europy w 2020 roku wyniesie 743, 5 mln ludzi i może zmaleć do 708, 4 mln ludzi w roku 2050. Prognozuje się, że w 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał skończone 60 lat.
 
W Polsce, w ponad 38-milionowej populacji mieszkańców seniorzy w wieku 60+ stanowią aktualnie grupę przekraczającą 9 milionów osób i ta liczba ma tendencję rosnącą. Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40 procent polskiego społeczeństwa.
 
Podczas panelu dyskusyjnego "Seniorzy w Europie jutra", który odbędzie się 5 września 2019 r. podczas XI Forum III Wieku w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, paneliści postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:
 
- Jak można  zamienić to bezprecedensowe wyzwanie demograficzne, jakiego doświadcza Europa, w szanse dla wszystkich pokoleń ?
 
- Dlaczego starsi obywatele powinni angażować się w tworzenie i realizację  polityki senioralnej na poziomie krajowym  i na poziomie  europejskim ? Jak mogą sprawić, by ich głos był słyszany w debatach nad strategiami, które  dotyczą seniorów?
 
- Jakie wyzwania powinny podejmować organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów  w zakresie aktywnej i odpowiedzialnej starości oraz solidarności i współpracy pomiędzy pokoleniami ?