Biuletyn Sądeckiego UTW nr 1

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy egzemplarz Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zawiera informacje i materiały edukacyjne z zakresu realizowanych w ubiegłym roku akademickim programów edukacyjnych pn. „Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Programy te były dofinansowane przez Powiat Nowosądecki.

Czytaj więcej