Biuletyn Sądeckiego UTW nr 2

Oto kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który udaje nam się oddać  Pañstwu do dyspozycji. Swoją treścią obejmuje on cykl szkoleniowy realizowany w roku akademickim 2004/2005 z zakresu kulturoznawstwa.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 1

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy egzemplarz Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zawiera informacje i materiały edukacyjne z zakresu realizowanych w ubiegłym roku akademickim programów edukacyjnych pn. „Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Programy te były dofinansowane przez Powiat Nowosądecki.

Czytaj więcej