Biuletyn Sądeckiego UTW nr 6

W dniu 5 pazdziernika 2006 r, już po raz trzeci zabrzmi w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku hymn Gaudeamus Igitur. To pieśń studencka do łacińskiego tekstu W. Kinderlebena (Radujmy się więc), opartego na XIII-wiecznym hymnie, melodia zaczerpnięta jest z pieoeni J. G. Güntera Brüder, lasst uns lustig sein (Bracia, weselmy się) z 1717r. Odśpiewana jest podczas uroczystości akademickich, np. na Inauguracji Roku Akademickiego.

W tym numerze Biuletynu zamieszczamy materiały z zakończenia roku akademickiego w czerwcu 2006, a także z zajęć jakie miały miejsce w czasie wakacji.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 5

Dwa lata działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegają końca. Pierwsi absolwenci otrzymają w dniu 29 czerwca 2006 r. dyplomy potwierdzające ich aktywny udział w czterosemestrowym programie edukacyjnym obejmującym wykłady audytoryjne i specjalistyczne oraz zajęcia seminaryjne w ramach sekcji kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki zdrowia, nauk społeczno-ekonomicznych i przyrodoznawstwa. Wielu spośród Słuchaczy brało udział także w zajęciach fakultatywnych takich jak kursy języka angielskiego, języka esperanto, kursy komputerowe.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 4

Oddajemy w Wasze ręce kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem ma on odmienny charakter niż wydane poprzednio trzy Biuletyny, powstałe w związku z realizacją konkretnych programów edukacyjnych dofinansowanych przez Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W Biuletynie tym, z dużą satysfakcją umożliwiliśmy Słuchaczom SUTW zaprezentowanie własnych artykułów, twórczości poetyckiej, prac plastycznych itp. związanych z uczestnictwem w wykłładach audytoryjnych i specjalistycznych, warsztatach, zajęciach seminaryjnych, a także ciekawych i wartościowych wyjazdach edukacyjnych.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 3

Oddajemy w Wasze ręce kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem prezentujemy informacje, jakie zdobyliśmy uczestnicząc w cyklu szkoleniowym realizowanym w roku akademickim 2004/2005 w Sekcji Społeczno-Ekonomicznej.

Z ogromną radością prezentujemy Wam bogactwo i różnorodność przeżytych doznanych w czasie wspólnych spotkañ w I roku akademickim działalnooeci Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj więcej