Biuletyn Sądeckiego UTW nr 4

Oddajemy w Wasze ręce kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem ma on odmienny charakter niż wydane poprzednio trzy Biuletyny, powstałe w związku z realizacją konkretnych programów edukacyjnych dofinansowanych przez Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W Biuletynie tym, z dużą satysfakcją umożliwiliśmy Słuchaczom SUTW zaprezentowanie własnych artykułów, twórczości poetyckiej, prac plastycznych itp. związanych z uczestnictwem w wykłładach audytoryjnych i specjalistycznych, warsztatach, zajęciach seminaryjnych, a także ciekawych i wartościowych wyjazdach edukacyjnych.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 4 - PDF