Biuletyn Sądeckiego UTW nr 18

W dniu 4 czerwca 2009 r. kończymy kolejny rok akademicki. Już po raz piąty spotykamy się w Sali im. L. Lipińskiego MCK „ Sokół”, by podsumować nasze działania edukacyjne i aktywizujące środowisko Sądeczan, zrzeszonych w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Przekazując Państwu 18 numer naszego Biuletynu, życzymy przyjemnej lektury oraz udanego wypoczynku.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 18 - PDF