Biuletyn Sądeckiego UTW nr 35

W tym numerze Biuletynu można przeczytać m.in. o ciekawych inicjatywach i pomysłach realizowanych przez słuchaczy Sądeckiego UTW, o ich zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne miasta i regionu.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 35 - PDF