Biuletyn Sądeckiego UTW nr 39

Sądecki UTW już 10 lat zapewnia kształcenie ustawiczne, sprzyjające rozwojowi poznawczemu człowieka,tworząc przyjazną przestrzeń do rozumienia współczesnego świata i jednocześnie daje szansę przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych. Realizuje niezwykle bogatą i urozmaiconą ofertę programową, którą tworzy Zarząd Stowarzyszenia z udziałem Słuchaczy i dostosowuje do potrzeb i zainteresowań starszego pokolenia.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 39 - PDF