Biuletyn Sądeckiego UTW nr 44

W bieżącym numerze Biuletynu możecie Państwo przeczytać relację z II Kongresu UTW, autorstwa Elżbiety Pachoń, która wraz Krystyną Nosal, Danielem Jachimowiczem, Haliną Hejmej, brała udział, reprezentując Sadecki UTW. Piszemy także m.in. o programie na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS 2015), o wpisaniu Sądeckiego UTW do Złotej Księgi Dobrych Praktyk, wydanej z inicjatywy prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, o współpracy w zakresie polityki senioralnej Nowego Sącza i Chorzowa.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 44 - PDF