Biuletyn Sądeckiego UTW nr 51

Prezentujemy Państwu 51 numer naszego „Biuletynu”. Przed nami następna dziesiątka numerów i żywimy nadzieję, że nasz kwartalnik będzie towarzyszył kolejnym pokoleniom nowosądeckich seniorów, w tym oczywiście studentom naszego Uniwersytetu.

 

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 51 - PDF