[31-05-2019] Zakończenie roku akademickiego 2018/2019.

30 maja 2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyło się zakończenie roku akademickiego 2018/2019 dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Oprócz Wiesławy Borczyk - Prezes Zarządu Sądeckiego UTW na spotkaniu głos zabrali także zaproszeni goście: dr hab. Zdzisława Zacłona, prof nadz. PWSZ - Dyrektor Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu a zarazem Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego UTW oraz dr Dariusz Woźniak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

Wśród obecnych na uroczystość gości znaleźli się także Antoni Malczak - Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Edward Ciągło - Członek Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Agnieszka Raniszewska - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Uroczysty wykład na zakończenie roku pt. "Władza. Źródła, cele, żądze." wygłosił prof. dr hab. Józef Lipiec.

W drugiej części spotkania odbyło się rozdanie dyplomów za rok akademicki 2018/2019. Specjalne podziękowania przekazane zostały także redakcji biuletynu Sądeckiego UTW, fotografom uwieczniającym najważniejsze wydarzenia stowarzyszenia, zawodnikom reprezentującym SUTW na tegorocznej Olimpiadzie UTW w Łazach, starostom sekcji oraz organizatorom wycieczek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc i organizację zajęć, wyjazdów, wykładów dla seniorów w roku akademickim 2018/2019.

 

fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_jozef_bartkowski
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik
fot_wladyslaw_szwenik