[14-05-2019] "Róża Europy" dla prezes SUTW Wiesławy Borczyk oraz Sądeckiego UTW.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku został zaproszony 12 maja 2019  do sali obrad im. Stanisława Małachowskiego w sądeckim Ratuszu na uroczystą "Galę Róży", spotkanie z posłanką do Parlamentu Europejskiego Różą Thun. 
W zwiazku z obchodami 15- lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, za dotychczasową działalność społeczną, która skutecznie przyczynia się do promocji wartości na których oparta jest Wspólnota Europejska, Sadecki UTW oraz Wiesławę Borczyk, prezes Sądeckiego UTW  uhonorowano  symbolicznym medalem "Róża Europy". Medale i certyfikaty odebrała w imieniu zarządu Sądeckiego UTW wiceprezes Jadwiga Banach.  

- My jesteśmy bardzo różni, ale cementują nas najważniejsze sprawy: szacunek dla demokracji, dla rządów prawa i wola tego, aby wspólnie budować silną Unię w której ważna jest Polska. Chcemy budować wspólnotę  również tutaj - w Nowym Sączu, gdzie otwarty został kolejny most będący symbolemwykorzystania tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. To udało się dzięki dobrze wykorzystanym funduszom unijnym  - mówiła w czasie spotkania Róża Thun.

 

fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw