[23-04-2019] Zmiana tematu i prowadzącego wykład sekcji medycznej (25 kwietnia).

Z przyczyn niezależnych od SUTW nastąpiła zmiana prowadzącego i tematu na wykładzie sekcji medyczno-psychologicznej w dniu 25 kwietnia (godz. 11.00; MCK SOKÓŁ).

Wykład "O sztuce radości - czyli jak czerpać radość z życia" przeprowadzi psycholog Agnieszka Nowakiewicz

Wykłady sekcji przyrodniczo-geograficznej i historycznej w dniu 25 kwietnia pozostają bez zmian.