[09-01-2019] Serdecznie zapraszamy na wykłady sekcyjne w styczniu.

Przypominamy także, że w styczniu NIE MA wykładu audytoryjnego.  Wykłady sekcyjne w styczniu odbywają się zgodnie z harmonogramem:

10 stycznia 2019

  • sekcja historyczna - 16.00, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (ul. Jagiellońska 61)

„Kim byli i jak zarządzali Nowym Sączem burmistrzowie przełomu XIX/XX w.” -Maria Marcinowska, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

17 stycznia 2019

  • sekcja kulturoznawcza - 11.00, sala im. Barbackiego- MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3)

spotkanie z cyklu „Z modą przez wieki” - dr Maria Molenda

  • sekcja turystyczno-krajoznawcza - godz. 11.00, sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3)

„Estonia. W krainie ugrofinów” - Jakub Zygmunt

24 stycznia 2019

  • sekcja przyrodniczo-geograficzna - godz. 11.00, sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3)

„Zimowe ptaki Małopolski” - Grzegorz Tabasz

  • sekcja medyczno-psychologiczna - godz. 11.00, sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3)

„Wybrane problemy wieku podeszłego” - dr Stanisława Talaga