[01-10-2018] Dziś 1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Liczba mieszkańców w Polsce w wieku 60 lat i więcej w końcu 2016r. wynosiła aż 9 milionów osób. To prawie 24% wszystkich Polaków. Według prognoz GUS w końcu 2050r. seniorów będzie aż 40% ogółu ludności w naszym kraju tj. 13,7 miliona.
W mieście Nowym Sączu liczba osób starszych aktualnie wynosi około 15,4 tys. osób (dane: Urząd Miasta Nowego Sącza) a w powiecie nowosądeckim około 36,7 tys. (dane: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu).

Żyjemy coraz dłużej
 
Na jakość życia wpływa m.in.:
  • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – aby zachować sprawność fizyczną przynajmniej 3-4 razy w tygodniu wykonuj około 30 minutowe ćwiczenia
  • UROZMAICONA I ZDROWA DIETA – według zasady 4U zdrowa dieta powinna być Urozmaicona, Uregulowana, Umiarkowana, z Umiarem
  • WŁAŚCIWA FARMAKOTERAPIA – przestrzeganie zaleceń lekarskich wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność leczenia
  • REZYGNACJA Z UŻYWEK – by cieszyć się długim życiem w zdrowiu zrezygnuj z papierosów, alkoholu i innych używek
  • KONTROLA STANU ZDROWIA – tak jak samochody przechodzą coroczną kontrolę, tak i my winniśmy przynajmniej raz w roku przechodzić badania profilaktyczne

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB STARSZYCH ZAGŁOSUJMY NA ZADANIE SAD 12 STUDIO AKTYWNEGO SENIORA – zajęcia aktywności fizycznej dla osób 50+ Subregionu Sądeckiego Budżetu Obywatelskiego Małopolski – www.bo.malopolska.pl