[24-09-2018] Integracyjny Wyjazd Edukacyjny do Krakowa połączony z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.

21 września 2018 roku miał miejsce Integracyjny Wyjazd Edukacyjny do Krakowa połączony z obchodami 100-lecia Niepodległości zorganizowany w ramach projektu "Sądecczyzna Przyjazna Seniorom".

Podczas wyjazdu edukacyjnego seniorzy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Mariackim oraz kolorowym przemarszu seniorów (w ramach V Ogólnopolskich Senioraliów), spacerze edukacyjnym Szlakiem odzyskania Niepodległości oraz zwiedzili Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila". Grupie SUTW towarzyszył przewodnik - pan Mieczysław Witowski.

fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski
fot.J.Bartkowski

"Sadecczyzna Przyjazna Seniorom". Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.