[22-06-2018] Spacer edukacyjny w ramach warsztatów historyczno-literackich.

Serdecznie zapraszamy słuchaczy Sądeckiego UTW do udziału w spacerze edukacyjnym, który poprowadzi dr Łukasz Połomski w ramach cyklu warsztatów historyczno-literackich.

Spacer odbędzie się 25 czerwca (poniedziałek). Zbiórka o godz. 10.00 przy kaplicy na Cmentarzu Komunalnym  - ul. Śniadeckich.

Jednocześnie przypominamy, że ostatnie zajęcia warsztatów historyczno-literackich odbędą się zgodnie z harmonogramem tj. 26 czerwca (wtorek) o godz. 8.00 w salce koło sekretariatu SUTW. Spotkanie poprowadzi pan Artur Franczak. 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kulturalna aktywność osób starszych - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów”

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.