24 MAJA

WYKŁADY SEKCJI PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNEJ A i MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ

 s. przyrodniczo-geogaficzna A - "O kolekcjach historycznych w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ" - dr Ewa Koszowska, godz. 11.00; MCK SOKÓŁ - sala im. Barbackiego;

s. medyczno-psychologiczna - "Być zrozumianym - podstawowa potrzeba człowieka" - Jolanta Piesiewicz-Miłek, godz. 11.00; MCK SOKÓŁ- sala im. Sichrawy;