22 LISTOPADA

WYKŁADY SEKCJI MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ, KULTUROZNAWCZEJ, PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNEJ I TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

wszystkie wykłady w MCK SOKÓŁ. Na spotkaniach odbędą się także wybory samorządów sekcji.

godz. 9.00-11.00

  • s.turystyczno-krajoznawcza (sala im. Sichrawy): "Złoto Azteków" Magdalena Więckowska, Instytut Archeologii UJ;
  • s. przyrodniczo-geograficzna (sala im. Barbackiego): "Kresy wschodnie. Cmentarz Orląt Lwowskich" Wiesław Piprek

 

godz. 11.15-13.15

  • s. kulturoznawcza (sala im. Barbackiego): wykładowca i temat w uzgodnieniu
  • s. medyczno-psychologiczne (sala im. Sichrawy): "Profilaktyka zdrowia seniorów" Beradetta Staśkiewicz, Tomasz Biskupski - Kawon