23 MAJA

WYKŁAD SEKCJI  PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNEJ I MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ

  • sekcja przyrodniczo-geograficzna - godz. 11.00, sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3);

„Przyroda” - Grzegorz Tabasz

  • sekcja medyczno-psychologiczna - godz. 11.00, sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3);

 „Rozwiązywanie problemów" - Teresa Barbara Kopczyńska