[13-05-2022] Seminarium "Srebrne Sądeckie" - 19 maja 2022 r.

Zapraszamy słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w Seminarium "Srebrne Sądeckie", które odbędzie się w czwartek 19 maja 2022 o godz. 12.30 (po wykładzie SUTW ), w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,ul. Jagiellońska 33.
 
Organizatorem Seminarium jest Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski i Stowarzyszenie Sądecki UTW, w ramach Porozumienia o współpracy na rok 2022.
 
Program seminarium:
- wystąpienie Starosty wraz z prezentacją multimedialną na temat realizacji polityki senioralnej na terenie Powiatu, aktywizacji osób starszych, mieszkańców Sądecczyzny oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów,
- zaprezentowanie nowego filmiku przygotowanego przez Starostwo pt." Odkrywaj Sądeckie" - Justyna Tokarczyk, Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
- dyskusję z udziałem uczestników Seminarium.
Planowany czas trwania Seminarium od 12.30 do 13.30.
Przewidziano słodki poczęstunek dla uczestników Seminarium.