[02-11-2021] Zajęcia "Sm@rt seniorzy w świecie nowych technologii".

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu "Sm@rt senior w świecie nowych technologii" realizuje zajęcia "Sm@rt Seniorzy w świecie nowych technologii” - warsztaty z zakresu obsługi i korzystania z nowych technologii, w tym bezpieczeństwa informatycznego.

Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej poświęconych:zasadom obsługi i funkcjonalnościom nowych technologii, bezpieczeństwu informatycznemu, e-usługom oraz mediom społecznościowym, komunikatorom i aplikacjom mobilnym.

fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw

info dofinansowanie